Pieniądze wpłacamy tylko i wyłącznie na konto (Inteligo).
NET-SYSTEM Katarzyna Darul
ul. Królowej Jadwigi 14
62-700 Turek
Nr konta: 50102055581111168343300046
W tytule proszę podać Imię, Nazwisko, adres i za jaki miesiąc wpłacamy.
Po miesiącu zalegania z opłatami blokuję dostęp do Internetu chyba że dana osoba zadeklaruje przewidywany okres uregulowania płatności.
Terminy płatności:
Wpłacamy zawsze do 20 dnia każdego miesiąca.