Płatności dokonujemy na konto podane niżej:
NET-SYSTEM Katarzyna Darul
ul. Królowej Jadwigi 14
62-700 Turek

mBank
Nr konta: 89 1140 2004 0000 3502 7946 2209

W tytule proszę podać Imię, Nazwisko, adres i za jaki miesiąc wpłacamy.
Po miesiącu zalegania z opłatami blokuję dostęp do Internetu chyba że dana osoba zadeklaruje przewidywany okres uregulowania płatności.
Terminy płatności:
Wpłacamy zawsze do 20 dnia każdego miesiąca.